عوامل فروش و ثبت نام

عوامل مجاز ثبت نام TD-LTE، در شهرهای تحت پوشش اعلامی در نواحی تحت پوشش، اقدام به ثبت نام از متقاضیان سرویس TD-LTE می نمایند و پس از ثبت نام، هماهنگی نصب و تحویل سرویس انجام خواهد شد.

عوامل فروش WiMax در شهرهای تحت پوشش WiMax که هنوز شبکه ی TD-LTE آنها فعال نشده است اقدام به تحویل مودم وسرویس به متقاضیان می نمایند. 

محل شما بر روی نقشه
عوامل فروش WiMax - عوامل ثبت نام TD-LTE
با کلیک بر روی هر عامل اطلاعات آن عامل به شما نمایش داده خواهد شد.